Vücut kitle indeksi

Türkçe

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

VKİ aralığı Sınıflandırma

18.5 ve altı Düşük Kilolu
18.5 - 24.9 Normal Kilolu
25-29.9 Fazla Kilolu
30-40 Obez
40 ve üstü Aşırı Obez

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.)

İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri  \times Boy uzunluğunun karesi
Örnek İdeal Kilo = 24  \times (1,60  \times 1,60)= 61,4 kg

 
1 Başlangıç 2 Tamam
cm
kg