Kadınların Gücüne İnanıyoruz— b-fit | Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi
Kadınların Gücüne İnanıyoruz

Kadınların Gücüne İnanıyoruz

Yüzyıllar boyunca kadınlar erkeklerle eşit haklara ve fırsatlara sahip olamadı. Eğitime erişimden çalışmaya, kendi malına sahip olmaktan istediği kişiyle evlenmeye kadar hayatın her kısmında erkeklerle aynı özgürlükleri ve hakları elde etmek için çok çabalamak ve yıllarca beklemek zorunda kaldı.

 

Bu temel haklardan biri olan seçme ve seçilme hakkı kadınlara dünyanın farklı ülkelerinde farklı zamanlarda tanındı. 1700’lerde yerel seçimlerde ve sadece belli bir ekonomik güce sahip (toprak sahibi, vergi ödeyen) kadınlara, İsveç başta olmak üzere bir elin beş parmağını geçmeyecek sayıda ülkede oy kullanma hakkı verildi. 1800’lerin sonlarına doğru kolonilerde sadece sömürgeci devletlerden gelen kadınlara sınırlı oy hakları tanınmaya başlandı.  

 

Fransa, İtalya ve Japonya’da 1945'te, Suudi Arabistan’da ise 2015’te kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı hiçbir sınıf ve ırk ayrımı gözetmeden tüm Türk vatandaşı kadınlara 1934 yılında verildi.

 

Aslında ülkemiz kadınları, 20 Mart 1930’da belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı kazanmıştı ancak bu yeterli değildi. ‘‘İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?’’ diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk mecliste bu konuda bir çalışma başlattı.

 

5 Aralık 1934’te oybirliği ile yapılan anayasa değişikliğiyle milletvekilliği için 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi. 8 Şubat 1935’de ilk defa meclis seçimlerine katılan kadınlar mecliste 18 sandalye elde etti.

 

Günümüzde, Birleşmiş Milletler tarafından bir insan hakkı olarak nitelendirilen toplumsal cinsiyet eşitliği, üç ana kriter ile ölçülüyor:

  • İlk, orta ve yüksek öğretimde kız çocukların erkeklere oranı
  • Tarım dışı ücretli işlerde çalışan kadınların oranı
  • Mecliste kadın üye oranı

 

Toplumsal, kültürel, yasal ve iktisadi alanlarda eşitliği hedefleyen Cumhuriyet Devrimleri, çağının çok ötesinde, uygar ülkelerin bir çoğunda kadınlardan esirgenen bu hakları ülkemiz kadınlarına sundu. Kadınlarımız 1926’da yıllardır savundukları medeni haklarını; 1930 ve 1934’te siyasi haklarını kazandı.

 

Tüm dünyada yaşanan hızlı toplumsal değişim sonucunda kadınlar, giderek cinsiyet engelini aşıyor, aktif işgücü olarak ekonomik ve siyasal hayatta yerini alıyor. Ülkemizdeyse istenilen hedeflere ulaşılamadığı; kadınların lise ve sonrası eğitime, çalışma yaşamına, siyasal hayata ve karar mekanizmalarına katılımının yetersiz olduğunu üzülerek görüyoruz.

 

2020 – 2021 yıllarında pandemi sürecinde de kadınlar hem iş hem ev içinde en olumsuz etkilenen kesim oldu ve aile içi şiddet bu dönemde daha hızlı arttı. Yapılan çalışmalar kadınların erkeklere göre daha fazla oranda işini kaybettiğini ve kadınlarda kayıt dışı çalışma oranının daha yüksek olmasından bu dönemde sosyal güvenceden yararlanamadığını gösteriyor.

 

b-fit olarak, 2006 yılından bugüne, kadınların hayata katılmasını desteklemek, sağlıklı ve aktif bir yaşamı seçmelerini kolaylaştırmak için kadınlara özel spor ve yaşam merkezlerimizin işletmelerini yalnızca kadın girişimcilere veriyoruz. Ve merkezlerimizde sadece kadınları istihdam ediyoruz.

 

Kadınlarımızın ekonomiye katılmasının ve kendi ayakları üstünde durmasının tüm toplumumuz için öneminin farkındayız. Biliyoruz ki, ülkemizde kadın girişimcilerin sayısının artması ekonomik kalkınmaya ve sürdürülebilirliğine katkı sağlarken bir yandan da halkımızın refahı ve kalkınması için büyük önem teşkil eden toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunacak.

 

Hayal ortaklığı yaptığımız kadın girişimcilerimiz, antrenörlerimiz ve diyetisyenlerimiz ile, ülkemizin dört bir yanında, her yaş ve gelir seviyesinden kadına spor yapma alışkanlığı kazandırarak toplumumuzda kadınların zihinsel, bedensel, sosyal ve ekonomik gücünü arttırmaya hizmet ediyoruz. Cumhuriyet ile ülkemizin kadınlarına sunulan hak ve fırsatları sonuna kadar kullanarak gelecek nesillere ilham verecek güçlü, mutlu ve sağlıklı kadınların buluşma noktası olmaktan gurur duyuyoruz.

Kadınların gücüne inanıyoruz.

 

b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi Ekibi

Önceki makale Yeni Yılda Sevginizi Sporla Gösterin
Sonraki makale Kadınlar için, Kadın Kadına Çıktığımız Yolda 15. Yılımızda Her Zamankinden Daha Güçlüyüz