Hedeflerimiz ve Değerlerimiz— b-fit | Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi

Hedeflerimiz ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Her yaş grubu ve her gelir seviyesinden kadına spor yapma alışkanlığı kazandırarak bedensel ve zihinsel gücünü arttırmaya hizmet etmek.
Kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınlara istihdam yaratmak yoluyla kadının ekonomik hayattaki gücünü artırmak. Kadınların sosyal etkinlik ve projeler yaparak kendi yaşamları ve çevreleriyle ilgili farkındalıklarının artmasına hizmet etmek.

Vizyonumuz

Kadının gücünün daha iyi bir dünya yaratmak için özgürce kullanılabildiği bir platform oluşturmak.

Değerlerimiz

  • Kalite: b-fit üye, franchise, çalışan, ortak ve tedarikçilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini maddi ve manevi kaynaklarıyla en üst düzeyde karşılar.
  • Sorumluluk:Tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini kaliteli bir şekilde karsılamak ilgili kişi/bölüm dısında dahi hepimizin görevidir. Bu sorumluluk karısında tüm paydaslarımızda üstüne düsenleri en kaliteli şekilde yapmasını saglamak da hepimizin görevidir.
  • Saygı: Her dil, din, ırk, yaştan kişilerin ve özellikle kadınların varoluşunu ve varoluş biçimlerini maksimumda ve yargılamadan kabullenme ve tanıma b-fit’in vazgeçilmez bir özelliğidir.
  • İlham vericilik: Tüm paydaşlarımızın bilinen ve kabul edilenin çok ötesinde bir yaratıcılık, kalite ve sorgulama ile davranması ve çözümler üretmesi esastır.
  • Olumlu ve destekleyen yaklaşım: Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde birbirimizi potansiyalimizi gerçekleştirmek üzere/olmak istedigimiz yerlere iteleyen ve motive eden bir duruşu pozitif sorgulama ile sağlamak isteriz.
  • Bilimsel bakış açısı: Her birimiz ve hepimizin hayattaki kişisel kabullerini / teorilerini bilimsel esaslara göre sorgulamak ve yeterli bilimsel kanıtı sağladıktan sonra harekete geçmek hedefimizdir.
  • İnanç: İnandığımız her an için elimizdeki tüm olanakları kullanmak ve tasarladığımız sonuçların çok ötesine geçebilmek için çalışmak bizi biz yapandır.