Toplumsal İletişimsizliğin Panzehiri Spor— b-fit | Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi
Toplumsal İletişimsizliğin Panzehiri Spor

Toplumsal İletişimsizliğin Panzehiri Spor

Bu yazıda günümüzün gerçeği olan sosyal medyanın toplumsal etkileri ve bedensel aktivitenin sporun toplumsal etkileri üzerine düşüncelerimi paylaşacağım.

Sosyalleşme ve spor demişken önce sosyalleşme nedir bunu hatırlayarak başlayalım.

Sosyalleşme kişinin toplumsal kültür ile bütünleşmesini ve içinde yaşadığı toplumla uyum sağlamasını mümkün kılan bir mekanizmadır, tanım bu iken aklınıza şu soru gelmiyor mu? Peki bizim en sosyal olduğumuz alan neresidir?

Sizlerin de dikkatini çekmiştir;

Sosyal medya; her ne kadar ismi sosyal olsa da, bireyleri akıllı telefonlara ve tabletlere kilitlemiştir aynı kafede saatlerce oturup, bir birinin yüzüne bakmadan, akıllı telefonundan yazışarak zaman geçiren karşısında oturan arkadaşının o an ne giydiğini,  saçına ne taktığını veya önündeki yemeğin ayrıntılarına dikkat etmez iken karşısında oturan arkadaşını elindeki sosyal ağdan takip edip duygu ve düşüncelerini gerçek iletişim yerine arkadaşının sosyal hesabına anlık yazması size de çok yabancı gelmemiştir.

Sadece arkadaş ilişkileri ile yetinmeyip alışverişi bile oturduğu yerden yapmaya çalışan veya bir kurum görüşmesini ziyaret yerine sosyal hesap üzerinden iletişime geçerek çözmeye çalışan biz çok sosyal bireylerin sürekli hareketsiz sosyalleşmemizin sağlıksız hareketsiz bir zemin oluşturduğunun sonuçlarını tahmin etmek çok da zor olmaz diye düşünüyorum.

Sosyal medyanın tehlikeli yönleri olduğu kadar faydalı ve hayatımızı kolaylaştıran yönleri olduğunu da göz ardı etmemek gerekir.

Bilgiye çok hızlı ulaşmak, bireyler olarak dünyada olup biteni anında görmek takip etmek hiç de yabana atılacak bir fayda değil.

Kişilerin kendileri gibi beğenileri ve hobileri, ortak zevkleri olan insanlarla karşılaşması, o insanlarla paylaşımda bulunmaları zaman açısından zordur tabi.

Oysa sosyal medyada paylaşım grupları, bunu kolaylaştırmaktadır, bu gurupların hızlı iletişim kurmalarına olanak sağlamakta; etkinliklerden daha çabuk haberdar olmamız mümkün olmaktadır.

Peki ne yapmalı?

Burada dikkat edilmesi gereken konu; bireyin sosyal medyada geçirdiği hareketsiz süre ve bunun yaşamına olumlu ve olumsuz etkilerini gözlemlemektir.

Gelişmiş ülkelerde spor alanları, sportif yarışmalar, spor kulüpleri sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak kabul edilir. Bir toplumun yaşam biçimini şekillendiren kültür olgusunun tamamlayıcı parçalarından birisidir spor.

Sporun bireyin dinamik sosyal çevrelere katılımını sağlayan bir sosyal etkinlik olması özelliğinden dolayı kişinin sosyalleşmesinde önemli bir role sahiptir. Modern toplumlularda sporun çoğunlukla kollektif bir etkinlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sportif faaliyetler aracılığı ile, sporla ilgilenen bireyler değişik insan grupları ile sosyal ilişkiye girmektedir. Bu yönü ile sporun, yeni dostluklar kurulmasına, pekiştirilmesine ve sosyal kaynaşmaya destek sağladığı söylene bilir.

Spor farklı çevrelerden farklı kültür ve farklı sosyal statülerden insanları bir araya getirerek birlikte ortak payda oluşturmakta ve toplumsal bir ürün haline gelmektedir.

Modern toplumlarda, insan gücüne duyulan ihtiyacı giderek azaltmış ve bunun sonucu olarak insanın doğal yapısına uymayan bir yaşam biçimi ile birlikte iş ve sosyal çevreden gelen baskılar, stresler dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarını, özellikle gelişmiş ülkelerde başta gelen ölüm nedenleri arasına sokan faktörlerdir. Spor çağdaş insanın karşısına dikilen bu tehlikeye karşı dinamik, güncel yaşamın getirdiği streslerden uzak bir ortam yaratarak çözüm getirmekte ve kazandırdığı sağlıklı yaşam biçimiyle de koruyucu tıbba yardımcı olmaktadır.

‘Nevin BEYDOĞAN – B-Fit Çamlık Kadınların, Spor ve Yaşam Merkezi’

Önceki makale Mutlu Olmak ve Zen Felsefesi
Sonraki makale Mutlu Anne Mutlu Aile